મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

અંગ્રેજી શીખો, SMS વડે..

with 8 comments

* અશોકનાં બ્લોગ પરથી,

હવે ડો. તુષાર શાહ (અમદાવાદ) દ્વારા શરૂ કરાયેલ આ સેવાનો તમે લાભ લઇ શકો છો. માત્ર એક SMS તમારા નામ અને મોબાઇલ નંબર સાથે આ નંબર, ૦૯૮૨૫૦૩૪૧૪૨ પર કરો અને દરરોજ સવારે ૬.૨૦ વાગે SMS દ્વારા મેળવો એક અંગ્રેજી શબ્દ તેનાં ઉપયોગનાં ઉદાહરણ સાથે.

અને હું તેનો ઉપયોગ એલાર્મ ક્લોક તરીકે પણ કરું છું :)

About these ads

8 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. tamaraa dwara enno thato upayog vaachi ne 10 min. sudhi hasto rahyo !! :D … the degree of ur dark humour made me laugh like that !! :) .. gr888 …

  કુણાલ

  July 2, 2008 at 16:45

 2. 6:20 થોડુ વહેલુ નથી લગતુ ??

 3. aa suvidha khali gujarat ma j available che ke india bahar pan we can get SMS

  Swapnil mistry

  July 3, 2008 at 08:19

 4. સ્વપ્નીલભાઇ,
  પ્રયત્ન કરો, ઇનકમિંગ તો ફ્રી જ છે!!

  Kartik Mistry

  July 3, 2008 at 15:55

 5. પ્રતીકભાઇ, યાર ૬.૨૦એ ઉઠે છે કોણ, વાંચીને સૂઇ જવાનું.. ;)

  Kartik Mistry

  July 3, 2008 at 15:56

 6. એ બરાબર ;)

 7. શું એનો કોઇ ચાર્જ છે ?

  suvaas

  July 9, 2008 at 11:49

 8. ના, એ ફ્રી છે. સર્વિસ શરૂ કરવા માટે SMS કરશો ત્યારે સામાન્ય દર કપાશે અને સર્વિસ બંધ કરાવશો ત્યારે પણ એ જ રીતે સામાન્ય SMS દર લાગશે.

  Kartik Mistry

  July 9, 2008 at 13:49


આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,395 other followers

%d bloggers like this: