મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

મોટા થવું તે..

with 3 comments

* આપણે સૌ કોઈ મોટા બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તેના કરતા તો નાના બનીએ તો કેવું રહે? મજા આવી જાય. જો કે હું, તમે અને સૌ – નાનાઓને પણ મોટાની જેમ વર્તન કરવાની સલાહ આપીએ છીએ. “કાર્તિક, હવે તો તું મોટો થઈ ગયો!” આ વાક્ય છેલ્લા દસ વર્ષથી હું સાંભળતો આવ્યો છું અને અવગણતો આવ્યો છું.

મોટા થવું એટલે કહેવાતા ઘરડા અને મોટા લોકોની જોડે જ બેસવું તે નહી, પી.જે. ન ફેંકવા તે નહી, વાળ લાલ રંગના ન કરવા તે નહી, જીદ ન કરાય તે નહી. મોટા થવું એટલે ખરેખર ઊંમરમાં મોટા થવું – એ સિવાય બીજી કોઈ વ્યાખ્યા મારા શબ્દકોષ કે થિસોરસમાં બંધ બેસતી નથી. પણ, જ્યારે લોકો પોતાનાં શબ્દકોષ પ્રમાણે મને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે તેમને મારા તરફથી જે સાંભળવું પડે તે માટે હું જવાબદાર નથી. દેખાવમાં ભલે હું ગંભીર લાગુ છું, સોરી – તે એક બાહ્ય આવરણ જ છે ;)

કવિન કે એવા બીજા કોઈ ટપુડા જોડે જો મોટાઈ બતાવવામાં આવે તો કેવું પરિણામ આવે તે તો તમારે નજરે જ જોવું પડે. નસીબજોગે, મારી જીવનસંગિની ઉર્ફે કોકી – મારા અને કવિનનાં બધાં જ બાળપણ કે મસ્તીવેડાં સહન કરે છે, તે માટે તેનો આભાર.

About these ads

Written by કાર્તિક

January 19, 2010 at 19:00

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. nice…

  nikeshdesai

  January 20, 2010 at 08:50

 2. હમણાં હમણાં કસક (ખાસ કરીને એની મોમને)કહેતો રહે છે કે “યાર મને મોટો તો થવા દ્યો”

  Rajni Agravat

  January 20, 2010 at 10:18

 3. બાસઠના આ ડોસાજીને ચાર સાલના થાવું છે.
  સંતાકુકડી, છુક છુક ગાડી, લખોટીમાં લલચાવું છે.

  અમેરીકાના શીશમહલની ચમક ધમક ના ચાહું છું
  દાદાજીની આ મઢુલીને, દીલધડકનથી જાણું છું.
  ———————-

  http://kaavyasoor.wordpress.com/2006/07/04/chaar_varshanaa/

  સુરેશ

  January 20, 2010 at 11:35


આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,409 other followers

%d bloggers like this: