મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

આજની કડીઓ

with one comment

* સત્ય સાંઈબાબા – દેશને કેટલું નુકશાન?

* હવે ગિટોરીઅસ પર ગુજરાતી રિસોર્સિસ નામનો પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. જેમાં ગુજરાતી વર્ડલિસ્ટ અને એસ્પેલ સ્પેલચેકર (જે મારો કદાચ પ્રથમ ઓપનસોર્સ પ્રોજેક્ટ છે. છેક, ૨૦૦૫થી) નો સમાવેશ થાય છે. આ ઓપનસોર્સ પ્રોજેક્ટ્સ છે એટલે તમે તમારું યોગદાન ડર્યા વગર આપી શકો છો. ગિટ એ વર્ઝન કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે, અને લિનક્સ જગતમાં બહુ લોકપ્રિય છે. તેના વિશે વધુ શીખવું હોય તો, Pro Git પુસ્તક અને આ સાઈટ સરસ છે.

About these ads

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Moraribapu ni kathma pustakmelo saro chhe.Darek prakashan
    na pustako chhe.Tamari WISHLIST na pustako pan chhe.

    Maulin pandya

    April 26, 2011 at 03:01


આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,409 other followers

%d bloggers like this: