મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

Posts Tagged ‘પેટ

આજની ungeeky જોક

with one comment

[kartik@olive2: ~/ ]% cp -r /usr/share/cheese /home/kartik
Warning!! No FAT left in device!
zsh: exit 1
[kartik@olive2: ~/ ]% :(

* ઓહ, અને ગુડ બાય, અમદાવાદને આજે એક મહિનો થયો :)

ટમી

with 5 comments

* એટલે કે (પાપી) પેટ. લાગે છે કે થોડા સમયમાં જ જૂનાં જીન્સ કે નવાં લીધેલાં ફોર્મલ મોટા પડવા લાગશે ;) થેન્ક્સ ટુ, નિયમિત વોક અને જોગ અને રન કહેવાય તો રન. અત્યાર સુધી કંઈ ડાયેટિંગ કર્યું નથી. જોકે મારી ફોર્મ્યુલા સરળ છે.

નિયમિત દોડવું + નિયમિત ટેન્શન (વત્તા થોડો ગુસ્સો) + નિયમિત જમવાનું = સપાટ પેટ. અજમાવજો, યાદ રાખશો ;)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,361 other followers