સોમવાર

* ઓહ, ચાર દિવસની રજા પછી સોમવારે ઓફિસ જવું થોડું મુશ્કેલ બની જાય છે.. કદાચ એટલે મારી પાસે આવી ટી-શર્ટ છે. 😉

અપડેટ: Flickr નું એકાઉન્ટ બંધ થતાં, આ ટી-શર્ટ ના ફોટાની જગ્યાએ લિંક જ મૂકેલ છે.

5 thoughts on “સોમવાર

  1. પંકજભાઇ, આ રજાઓ તો આગલા બે રવિવારે કામ કર્યું તેની છે! મારી ઓફિસનું વાતાવરણ અલગ છે, કદાચ અહીં કામ કરવાની મજા આવે છે, તેવી કોઇ જગ્યા હશે કે નહીં..

    Like

  2. Visited your webpage.ENJOYED. I M Dr. Chandravadan Mistry originaly from VESMA GUJARAT &now in CALIFORNIA.YOU should begin your webpage with yuor photo & brief PARICHAY so others can know U better. By reading Icame to know your birthday in SEP &your wedding in FEB.All the best in your efforts.CHANDRAVADAN.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.