ત્રણ સરસ કોયડાઓ

* પઝલ્સ ઉર્ફે કોયડાઓ – મને બહુ ગમે છે. ધણી વખત દિવસોનાં દિવસો પણ તેમાં જતા રહે છે. આ ટેવ મને ‘સફારી‘ મેગેઝિને પાડી છે! જે જાણતાં ન હોય તેમને કહેવાનું કે સફારી ગુજરાતી ભાષાનું કદાચ એકમાત્ર સાયન્સ મેગેઝિન છે. હવે, આપણે તે ત્રણ પઝલ્સ જોઇએ.

http://www.iimi-iris.com/iris/irising/klueLESS/

આ પઝલ આઇ.આઇ.એમ. ઇન્દોરનાં એન્યુઅલ ફેસ્ટિવલ ૨૦૦પ નાં ભાગરૂપે હતી.

http://www.deathball.net/notpron/

પહેલાં જેવીજ પણ વધુ લેવલ ધરાવે છે.

http://planarity.net/

આમાં તમારા લોજીકની સરસ કસોટી થાય છે.

* શનિ અને રવિ પઝલ ૧ ને નામ!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.