ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ સીડી ૨

* ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ સીડી વાપરવાનાં થોડા સૂચનો:

૧. આ સીડી ખાલી કોમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપમાં ચાલશે. વીસીડી પ્લેયરમાં નાખીને તમારૂ પ્લેયર બગાડશો નહીં.

૨. સીડી ડ્રાઇવમાં નાખશો એટલે તે આપમેળે ખૂલશે. તેમ છતાં તમને કોઇ મુશ્કેલી હોય તો, માય કોમ્પ્યુટરમાં જઇ સીડી-ડ્રાઇવનાં ચિહ્ન પર ડબલ ક્લિક કરશો એટલે તે ચાલશે.

૩. સીડી કઇ રીતે વાપરવી તેનું મુવી – સીડી ટુરમાં આપેલું છે. પ્રથમ તે જોઇ લો. ફોન્ટ અને જાવા – આ બે વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોવી જ જોઇએ.

૪. સ્પેલચેકરમાં કંઇ મુશ્કેલી હોય તો, તેને પ્રથમ સીડીમાંથી કોપી કરી તમારાં ડેસ્કટોપ પર મૂકી દો.

અને છેવટે મારૂ ઇમેઇલ આઇડી અને આ બ્લોગ તો છે જ…

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.