મુંબઈ અને સલામતી

* અત્યાર સુધી અમે બધા એવું જ માનતા હતા કે આપણું મુંબઇ એકદમ સલામત છે – પણ માત્ર ગઇકાલ સુધી જ. હવે અમે એવું નથી માનતા. મારી બાજુમાં અડીને જ રહેતા પુષ્પામાસીની ગઇકાલે બપોરનાં ગાળામાં કોઇએ નિર્મમ હત્યા કરી દીધી. એ સમયે હું કોમ્પ્યુટરનો કોઇ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં મશગુલ હતો. કંઇ અવાજ પણ નથી આવ્યો અને આ આખી ઘટના બની ગઇ. મમ્મીએ જ્યારે ૬ વાગે તેમના ઘરમાં જોયું ત્યારે ખબર પડી. મને ઓફિસે ફોન કર્યો અને હું તરત ઘરે પહોંચ્યો. તે દ્રશ્ય જોઇ રડી પડવા સિવાય મારી પાસે કોઇ લાગણી નહોતી. રાતભર મને ઊંઘ ન આવી. પોલીસને બધાએ સારો સહકાર આપ્યો અને બધા પોલીસનું વર્તન પણ ધાર્યા કરતા ખૂબ જ સારુ હતુ. મુખ્ય ઉપરીએ મારી જોડે ઘણી વાતો કરી.

આખી દુનિયાની ખબર રાખનારો હું, બાજુમાં કંઇ થઇ ગયુ તેની ખબર ન રાખી શક્યો, તેનો મને સદાય અફસોસ રહેશે…