ટોપ પોસ્ટ

જેથી તે વાંચવાનાં પ્રવાહને ખલેલ ન પહોંચાડે.

> કેમ?

>> મને ઇનલાઇન જવાબ આપવાનું ગમે છે.

>>> તો તમને શું ગમે છે?

>>>> ના

>>>>> તમને ટોપપોસ્ટ ગમે છે?

આ મને મળ્યું અહીંથી.

Advertisements

One thought on “ટોપ પોસ્ટ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s