એક વખત

* કે. એ મને આજે ચિત્રલેખા (૧૧ સપ્ટેમ્બર) માં આવેલી ‘એક વખત’ (વિપિન પરીખ) કવિતા બતાવી!

એક વખત અમે એકમેકને ખૂબ પ્રેમ કરતાં.

હું ઓફિસે જતો ને એનું મોં ઢીલું થઇ જતું.

હું પાછો ફરતો ત્યારે લઇ આવતો ગજરો,

વેણી,ફૂલ…

એનું ગમતું મને કબૂલ.

ને પગારને દિવસે હું એને રેશમથી વીંટી દેતો.

સાંજ પડે કે

એનો જીવ બાલ્કનીને વળગી પડતો.

મને મોડું થઇ જતું તો એ વ્યાકુળ થતી.

ને ચિંતાથી સજળ એની આંખો મને ઠપકો દેતી.

હું અપરાધી… વ્યથિત થતો…

હવે

સાંજને ટાણે મારગ ઉપર એની નજર

પથરાઇ રહેતી નથી.

હું

ઓફિસેથી વહેલો આવતો નથી.

4 thoughts on “એક વખત

  1. મિત્ર કાર્તિક,

    હંમેશાં અહીં અટકી જવાય છે ને પછી પાછા ફરતાં મન આડું થઇ જાય છે. શબ્દોની અસર મન પર આટલી ઘેરી કેમની થતી હશે? મન નબળું કે શબ્દમાં રહેલા ભાવમાં વજન… ખબર નહિ પણ એક અણદેખાતું આંસુ અહીં હંમેશાં વહ્યું છે.

    મીના

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.