દિવસ અને રાતની વાતો..

* પંખીઓ દિવસની વાતો સાંભળે અને ઉંદરો રાતની.. (કોરિયન કહેવત)

DivasNiVato

Advertisements

10 thoughts on “દિવસ અને રાતની વાતો..

 1. હા, અને ડફોળ જેવા નાયક-નાયિકાઓ જોર-જોરથી વાતો કરે.. અને તેમને ખબર પણ ન પડે!

  Like

 2. ને આ બધું આપણા લોકો આંખો ફાડી-ફાડીને અને મગજ ખરાબ કરી ને જોયા કરે…

  અને કારણ પૂછીએ તો કહે કે “એ તો ટીવી પર આવે એટલે જોઈએ”…. ભલા માણસ ટીવી પર બીજું પણ ઘણું બધું આવે… તે જુઓને….

  Like

 3. કેમ કાર્તિકભાઈ “એમ ટીવી, એએક્સએન, એફ ટીવી” પર લીટી આવિ ગઈ !!!

  અને મારા પ્રિય કુણાલ “કાર્ટુન નેટવર્ક, પોગો, ડીઝની ચેનલ…” જોવા ના દિવસો ગયા હવે આપણા…

  હવે તો “બાબા રામદેવ” ને “આસ્થા, સંસ્કાર” પર જ જાવાના દાડા આવિ ગયા છે…

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s