તમારો પાસવર્ડ કેટલો મજબૂત?

* મેં પહેલાં કહ્યું તેમ, વર્ડપ્રેસ વાળા નવી-નવી સુવિધાઓ આપવામાં ઉસ્તાદ છે. હવે, તમે તમારાં પાસવર્ડની મજબૂતાઇ ચકાસી શકો છો. સામાન્ય રીતે લોકો, એક જ પાસવર્ડ ધણી જગ્યાએ ઉપયોગ કરતાં હોય છે અને તે પણ સાદો-સીધો શબ્દકોષનો કોઇ વર્ડ, ઘરમાંથી કોઇની જન્મતારીખ, મનગમતી વ્યક્તિ, પુસ્તકનું નામ, ગાડીનો નંબર વગેરે હોય છે (છે ને?). પાસવર્ડનાં ચાર પ્રકાર છે.

૧. એકદમ ટૂંકો (દા.ત. cham, juli, magi, kart)

એકદમ ટૂંકો પાસવર્ડ
૨. ખરાબ (દા.ત. kart9, kartikm, kmistry)

ખરાબ પાસવર્ડ
૩. સરસ (દા.ત. cham89an)

સરસ પાસવર્ડ

૪. મજબૂત (દા.ત. i89fi11g0fL&%^#!#$) 😉

મજબૂત અને ચકાસ પાસવર્ડ!!

હવે, તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે મારો પાસવર્ડ મજબૂત છે કે નહિ? જો તમે પ્રથમ બે પ્રકારનાં પાસવર્ડ વાપરતા હોવ તો તમારા બ્લોગ, ઇમેલ, બેંક એકાઉન્ટ વગેરેની સલામતી જોખમમાં છે. હવે, તમે એટલીસ્ટ વર્ડપ્રેસનાં બ્લોગ માટે તમારા પાસવર્ડની મજબૂતાઇ ચકાસી શકશો.

આ માટે તમારે વર્ડપ્રેસમાં લોગીન કરી, ડેસબોર્ડમાં જઇ, યુઝરમાં માય પ્રોફાઇલમાં જવાનું અને પાસવર્ડ બદલતી વખતે તમને ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે. જો તમે વેબ સોફ્ટવેર ડેવલોપર હોવ તો, આ સોફ્ટવેર અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આ પોસ્ટ વર્ડપ્રેસનાં આ લેખ પર આધારિત છે.

4 thoughts on “તમારો પાસવર્ડ કેટલો મજબૂત?

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.