હાઇવેથી મારુ ઘર કેટલે? વીકીમેપીઆ બોલે એટલે..

* બંસીનાદ બ્લોગ પર વીકીમેપીઆ વિશે વાંચીને ફરી પાછી મને આ સરસ સાઇટની મુલાકાત લેવાની ઇચ્છા થઇ. અને વાહ, હવે તો પાલનપુરનો નકશો પણ છે. અને ‘જીઓટુલ’નો ઉપયોગ કરીને તમે બે સ્થળો વચ્ચેનું અંતર પણ માપી શકો છો (એટલે કે સીધી લીટીમાં..). તો, મેં હાઇવેથી મારા ઘરની નજીકનાં ચોકનું અંતર માપ્યું. ૨ કિલોમીટર. પાલનપુરનો નકશો એકદમ ચોખ્ખો છે. ઇન્ટરનેટની કમાલ છે ને!! નોંધ: આ પોસ્ટ ભૂલથી ડીલીટ કરી નાખી હતી.. અરર. ફરી મહેનત કરવી પડી.

પાલનુપર-હાઇવેથી દિલ્હીગેટ

3 thoughts on “હાઇવેથી મારુ ઘર કેટલે? વીકીમેપીઆ બોલે એટલે..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.