ઐતહાસિક અવાજો..

* પ્લેનેટ ડેબિયન પરથી મને આ ઐતહાસિક અવાજોનો સંગ્રહ ધરાવતી સાઇટ મળી છે. તેમાં ગાંધીજી અને ચે ગુએવારાથી માંડીને રિચાર્ડ સ્ટોલમેન અને લિનસ ટોરવાલ્ડ સુધીની વ્યક્તિઓનાં અવાજો એમપી૩ ફોરમેટમાં આપેલ છે.

4 thoughts on “ઐતહાસિક અવાજો..

  1. સરસ લીંક.

    ચે ગુએવારાનો ઉચ્ચાર “ચે ગેવૅરૅ” કરવામાં આવે છે. જો કે અમેરીકામાં ઘણાંને ઐશ્વર્યા બોલતા જીભના લોચા તો વળી જ જતાં હોય છે. 😉

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.