હીક હીક..

* થોડાં સમય (લગભગ એક વર્ષ પહેલાં!) હું જ્યારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે હતો, ત્યારે ત્યાં એક વિશાળ દારૂબંધીની રેલી થયેલી અને તેમાં સરસ મજાનાં બેનર બનાવેલા. તેનાં થોડાક ફોટાઓ મને મારાં કોમ્પ્યુટરમાંથી અચાનક મળ્યાં. તમને પણ મજા આવશે. અંગત રીતે તો, હું દારૂબંધી જેવી ચીજોમાં ખાસ માનતો નથી (એટલે કે કોઇપણ પ્રકારની બંધીઓમાં પણ નથી માનતો).

જીંદગી રિસ્કી, વ્હીસ્કી સાથે

પિઅરમાં જઇને, પીઓ બીઅર

વર્ડપ્રેસ હવે ૩ જીબી અપલોડ સ્પેસ સાથે..

 

* અહીં સમાચાર આપેલ છે તેમ વર્ડપ્રેસ.કોમ હવે તમને ૩ જીબી ડેટા અપલોડ કરવાની સુવિધા આપે છે. એટલે કે ૫૦ એમબીથી લગભગ ૬૦ ગણું વધુ!! (અને બીજી બધી બ્લોગિંગ સાઇટ્સ કરતાં પણ). તો, બનાવો તમારૂં ખાતું અને બની જાવ બ્લોગર! જોકે મુવી, એમપી૩ વગેરે અપલોડ કરવા માટે તમારે પૈસા આપવા પડશે.