હેપ્પી બર્થ ડે

* હેપ્પી બર્થ ડે ટુ યુ, હેપ્પી બર્થ ડે ટુ યુ, હેપ્પી બર્થ ડે ટુ માય ડિઅર કોકી. ફરી એક વખત તારાં બર્થ ડે પર દૂર છું. પણ, આજુ-બાજુ, જો. હું ક્યાંક લેપટોપ પર બેઠો-બેઠો echo “I love you” લખતો નજર આવીશ..

તું તો મારી સાથે જ છે! હંમેશા!

One thought on “હેપ્પી બર્થ ડે

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.