કવિન, 1 વર્ષ

* 16મીએ કવિનનો બર્થ ડે (હેપ્પી બર્થ ડે) હતો. 1 વર્ષ ક્યાં નીકળી ગયું તે ખબર ન પડી અને હવે તો તેની મસ્તીનું શું કહેવું. થોડાં ફોટાઓ મારા ફ્લીકર પર અપલોડ કર્યા છે.

અને હા, કવિનને ગીફ્ટ મોકલવી હોય તો, ઇમેલ કરજો, સરનામું મળી જશે 😉

6 thoughts on “કવિન, 1 વર્ષ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.