અંગ્રેજી શીખો, SMS વડે..

* અશોકનાં બ્લોગ પરથી,

હવે ડો. તુષાર શાહ (અમદાવાદ) દ્વારા શરૂ કરાયેલ આ સેવાનો તમે લાભ લઇ શકો છો. માત્ર એક SMS તમારા નામ અને મોબાઇલ નંબર સાથે આ નંબર, ૦૯૮૨૫૦૩૪૧૪૨ પર કરો અને દરરોજ સવારે ૬.૨૦ વાગે SMS દ્વારા મેળવો એક અંગ્રેજી શબ્દ તેનાં ઉપયોગનાં ઉદાહરણ સાથે.

અને હું તેનો ઉપયોગ એલાર્મ ક્લોક તરીકે પણ કરું છું 🙂

Advertisements

8 thoughts on “અંગ્રેજી શીખો, SMS વડે..

  1. ના, એ ફ્રી છે. સર્વિસ શરૂ કરવા માટે SMS કરશો ત્યારે સામાન્ય દર કપાશે અને સર્વિસ બંધ કરાવશો ત્યારે પણ એ જ રીતે સામાન્ય SMS દર લાગશે.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s