વેલકમ ટુ અમદાવાદ!

* શનિવારે રાત્રે ૭ વાગે હું, કવિન અને કે – ત્રણેય નીકળ્યા, અમદાવાદ આવવા માટે અને સમાચાર મળ્યા કે અમદાવાદમાં તો સીરીઅલ બ્લાસ્ટ થયા છે. મેં કે ને પૂછ્યું છે, ચાલ જઇએ પાછા. પણ, પાણી તો મુંબઇનું. એટલે જે થશે તે જોઇ લઇશું કહીને નીકળી પડ્યા. સવારે લોકશક્તિએ ૫ વાગે ઉતાર્યા. હંમેશ મુજબ રીક્ષાવાળાએ પરિસ્થિતિનો લાભ લઇને બે ગણાં રૂપિયા લીધા – પણ આપણે પણ તેમની પરિસ્થિતિ સમજીએ છીએ.

ગઇકાલનો દિવસ બધું ગોઠવવામાં, ટીવી જોવામાં અને થોડી ઘણી ખરીદીમાં ગયો..

તો, કે અને કવિન – વેલકમ ટુ અમદાવાદ!

One thought on “વેલકમ ટુ અમદાવાદ!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.