કવિન કોર ૨ ડ્યુઓ

* તમને ઇન્ટેલ કોર ૨ ડ્યુઓ (Intel Core 2 Duo) નામનાં પ્રોસેસર વિશે ખબર હશે, અને મને તો કવિનનું પ્રોસેસર પણ તે જ લાગે છે. આખો દિવસ ધમાલ-મસ્તી-દોડમ દોડી, તો પણ થાક ન લાગે. થાક લાગે તો પાંચ મિનિટ બેઠાં-બેઠાં મસ્તી કરવાની.. 🙂 અને અમદાવાદ આવીને તો એ બહુ જ મસ્તી કરે છે..

Advertisements

One thought on “કવિન કોર ૨ ડ્યુઓ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.