ઓનલાઇન ગુજરાતી સ્પેલચેકર!!

* હજી તો મને આ વિચાર રહી રહીને આવ્યો હતોને વિશાલભાઇએ વિચારને અમલમાં મૂકી દીધો! પ્રથમ ઓનલાઇન ગુજરાતી સ્પેલચેકર! મનીષભાઇ અને વિનયભાઇએ આ વિશે વિગતે પોસ્ટ કરી છે.

પણ, મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આ સ્પેલચેકર LGPL લાયસન્સ હેઠળ છે!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.