ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમની નવી સાઇટ!

* બે મહિનાની મહેનત પછી આખરે ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ ટીમ દ્વારા (થેન્ક્સ ટુ પ્રોગ્રામિંગ – PHP ટીમ, ડિઝાઇન ટીમ) નવી ચકાચક ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમની સાઇટ રજૂ કરવામાં આવી છે.

જુઓ એ જ URL ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ પર.

સાઇટમાં ઉમેરવામાં આવેલી નવી વસ્તુઓની યાદી What’s New પાનાં પર મળી શકશે.

હા, તમને જો કોઇ મુશ્કેલી નડે તો તમે, info@gujaratilexicon.com પર ઇમેલ કરી શકશો તેમજ ત્યાં સુધી જૂની સાઇટ પણ જોઇ શકશો.

હવે, ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોન સાઇટનો પોતાનો બ્લોગ પણ છે.

અને હા, આજે ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમના રચયતા રતિકાકાનો જન્મદિવસ પણ છે. ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ ટીમ તરફથી તેમને ખૂબ-ખૂબ શુભેચ્છાઓ!

About these ads

4 thoughts on “ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમની નવી સાઇટ!

  1. હા કાલે મે જોડણી જોતી વખતે નોધયુ,
    નવરાત્રીનો રંગ લાગી ગયો છે.

  2. ખરેખર જ સુંદર લાગે છે નવા રૂપમાં.. અભિનંદન તમને અને આખી ટીમને..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s