૩૫૦

* અને, આ પોસ્ટ સાથે ૩૫૧ પોસ્ટ્સ પૂરા!

હા. કોઇને Post નો સારો ગુજરાતી શબ્દ ખબર છે?

Advertisements

5 thoughts on “૩૫૦

 1. આમ તો Blog એ Web+Log એટલે કે internet પરની નોંધપોથી/Diary છે એટલે તેના એક અંશ postને નોંધ કહી શકાય પણ ગુજlish ના મારા જેવા સમર્થકો તેને post કહેવાનું ચાલુ રાખશે! English માં ભારતનું India કર્યું તે આપણને ના ગમ્યું તો એમની ભાષામાં ઓળખાયેલી વસ્તુઓને નવાં નામ આપવામાં મને સમયનો બગાડ જ લાગે છે! પોતે કોઇ વસ્તુ શોધો અને તેને સદંતર ગુજરાતી નામ આપો, તો English પર્યાયને બદલે કાયમ તેને ગુજરાતીમાં ઓળખી શકાશે. બંગાળી boson યાદ છે?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarati_language

  Bungalow—
  “ 1676, from Gujarati bangalo, from Hindi bangla “low, thatched house,” lit. “Bengalese,” used elliptically for “house in the Bengal style.”[55] ”

  Coolie—
  “ 1598, “name given by Europeans to hired laborers in India and China,” from Hindi quli “hired servant,” probably from kuli, name of an aboriginal tribe or caste in Gujarat.[56] ”

  Tank—
  “ c.1616, “pool or lake for irrigation or drinking water,” a word originally brought by the Portuguese from India, ult. from Gujarati tankh “cistern, underground reservoir for water,” Marathi tanken, or tanka “reservoir of water, tank.” Perhaps from Skt. tadaga-m “pond, lake pool,” and reinforced in later sense of “large artificial container for liquid” (1690) by Port. tanque “reservoir,” from estancar “hold back a current of water,” from V.L. *stanticare (see stanch). But others say the Port. word is the source of the Indian ones.[57]

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.