લિનક્સ અમદાવાદ: નવું ગ્રુપ

* અમદાવાદ આવીને મને એક મોટી ફરિયાદ છે: લિનક્સનો અહીં એટલો ફેલાવો નથી – અને જેઓ વાપરે છે તેઓ ફેલાવો કરતાં નથી (હા, એક ગ્રુપ VGLUG કરીને હતી – પણ જવા દો, વધારે વાત કરવા જેવી નથી. જુઓ: અહીં.).

હા, તો એક નવું લિનક્સ-અમદાવાદ નામનું ગ્રુપ બનાવ્યું છે. આવો અને તમારું જ્ઞાન વહેંચો!
 

Linux Ahmedabad
Visit this group!
Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s