હેપ્પી ન્યૂ યર ૨૦૦૯

* ૨૦૦૯ નું નવું વર્ષ બધાને ખૂબ-ખૂબ સારું જાય તેવી શુભેચ્છાઓ! તો નવા વર્ષમાં હું શું કરીશ?

મારી હજારો ઇચ્છાઓની યાદી છે – તેમાંથી ૯૦% પૂરી કરવી. જૂની ઇચ્છાઓની યાદી તેમ જ રાખવી.

કવિન અને ઘરે વધુ સમય આપવો.

ડેબિયનનું વધુ કાર્ય કરવું (ઉપરની ઇચ્છા અને આ બન્ને વિરોધાભાસી છે!)

– સરાઇનો પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો કરવો.

– ઓછામાં ઓછી પાંચ FOSS કોન્ફરન્સની મુલાકાત લેવી (એક ભારતની બહાર!).

– પાંચ કે વધુ હેકિંગ કરવા – તેમાંથી એક હાર્ડવેર હેકિંગ!

– નિયમિત બ્લોગ લખવો.

– ઓફિસ સમયસર જવું.

બસ હવે! છેલ્લી ઇચ્છા – સંતોષી જીવ બનવું 😛

5 thoughts on “હેપ્પી ન્યૂ યર ૨૦૦૯

  1. કોમપ્યુરને લગતી અને તમારા વ્યવસાય સંબંધી તમારી ઇચ્છાઓને બાદ કરતાં બાકીની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરવાનો તમારો જુસ્સો જળવાઇ રહેશે તેની ખાત્રી છે. અને તેમ થયેથી છેલ્લી ઇચ્છા આપોઆપ જ …. સંતોષાઇ જશે. (.. મારા અનુભવે ..)

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.