વોલ-ઇ

* મોડા મોડા પણ ઘણા સમયથી બાકી રહેલ મુવી અહેવાલ.

વોલ-ઇ એ ૨૦૦૮ની સર્વોત્તમ એનિમેશન ફિલ્મ છે. પિક્સાર એનિમેશનનો એક વધુ માસ્ટર પીસ અને તમારા અને તમારા બાળકોને જરૂર ગમશે. ક્રોસવર્ડમાં ગયો ત્યારે તેનાં રમકડાં જોયા પણ 3+ લખેલ હોવાથી તે મારા અને કવિન માટે નથી તેમ લાગ્યુ 😛 પણ કોમ્પ્યુટરમાં તો કંઇક કરી શકીએ ને? તો હાજર છે મારા મેકના એડિયમનું dock icon ઇ-વા તરીકે!

wall-e-eva

ટૂંકું ટ્રેલર તમે અહીં જોઇ શકો છો, અને અહીંથી ખરીદી શકો છો.

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.