કેડીઇ ૪.૨

kde42

* કેડીઇ ૪.૨ એટલે કે KDE 4.2 થોડી જ ક્ષણો પહેલાં રીલીઝ થયું છે (એટલે કે તેનું પ્રકાશન થયું છે :P). તેમાં નવી વિશેષતાઓ શું છે તે તમે ગુજરાતીમાં અહીં વાંચી શકો છો. નાની-મોટી ભૂલો માફ કરવી કારણકે મેં ગઇકાલે રાત્રે એક કલાકમાં પ્રકાશન નોંધનું ભાષાંતર કર્યું છે!

અને હા, ગુજરાતી ઇન્ટરફેસ તો તમને તેમાં મળવાનો જ છે.

2 thoughts on “કેડીઇ ૪.૨

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.