કુસેવા અને સેવા

* ગઇકાલે ઓફિસ આવતી વખતે મૂડ થોડો ખરાબ હતો. કારણ ખબર નથી. રસ્તામાં એક ઘરડાં કાકાએ કહ્યું કે બેટા, જો ગુરુકુળ સુધી ચાલતો જતો હોય તો, મને હાથ પકડીને લઇ જા. મેં એકદમ ખરાબ રીતે ના પાડી. પછીથી પોતાનાં પર બહુ જ શરમ આવી (અને, હજી પણ આવે છે..)

રાત્રે બધાએ સેવા કાફે જવાનું નક્કી કર્યું. મજા આવી ગઇ અને પ્રેમથી બનેલ ઇડલી, સંભાર, સેન્ડવિચ અને આઇસક્રીમ બહુ જ સરસ લાગ્યા. ખાસ કરીને સમગ્ર વિચાર અને તેનો અમલ થતો જોઇ બહુ જ આનંદ થયો. અને, હા નીચેનું વાક્ય વાંચો:

Seva Quote

આ મિરર ચિત્ર છે. અને, તે ખરેખર જમ્યા પછી હાથ ધોતી વખતે વાંચવાનું છે! બીજા ચિત્રો અને અમારા મસ્ત ફોટાઓ માટે અશોકની ફોટો-ગેલેરીની મુલાકાત લો.

નોંધ: મેં અને કોકીએ નક્કી કર્યું છે કે સેવામાં જઇને સેવા આપવી. અને અમને બન્નેને ગમતી (અને મને તો માત્ર આવડતી) વસ્તુ છે – વાસણ ધોવાની!

4 thoughts on “કુસેવા અને સેવા

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.