આઇપીએલ એટલે?

* જોગ-સંજોગે રજનીભાઇ એ આયરિશ પિનલ કોડમાંથી ઇન્ડિયન પિનલ કોડના પ્રસંગ વિશે હમણાં જ લખ્યું છે પણ હું વાત કરું છું – IPL – ઇન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ વિશે! હા, હવે તો રાજકારણનાં બખાડાઓને કારણે તે પણ આયરિશ પ્રિમિયર લીગ બની જશે!

5 thoughts on “આઇપીએલ એટલે?

  1. જોગ-સંજોગ , યોગ- નિરોગ, રોગ-વિયોગ …. હરકિસન મહેતા હો’ત તો આપણી પાસેથી આવા મસ્ત મસ્ત (અલમસ્ત-તંદુરસ્ત) ટાઇટલ મળત ને?!

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.