કોફી વિથ કીડી

* આજે સવારે ઓફિસમાં અડધી કોફી પીધા પછી ખબર પડી કે અંદર બે-ત્રણ કીડીઓ તરે છે.

એટલે આ થયું, કોફી વિથ કીડી!

6 thoughts on “કોફી વિથ કીડી

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.