૫૦% કે ૬૦% ?

* ૫૦% નું પ્રલોભન ન ચાલ્યું? લો, ૬૦% પાટિયું બદલ્યા વગર!

૫૦% થી ૬૦%

(સ્ત્રોત: અમારા ઘરની બહાર લાગેલ પાટિયું…)

2 thoughts on “૫૦% કે ૬૦% ?

  1. સરસ ફોટો અને તે પણ તમારા ઘર ની બહાર ,મને લાગે છે…પહેલા ૫૦ % હસે પણ બિજા કોઈ હરીફ ને કારણે ૬૦ % કર્યુ હસે…>? શુ ત્યા બિજા કોઈનુ પણ પાટિયુ છે…?

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.