(નવો) ફોન

* મારા ભાઇએ નવો iફોન લીધો એટલે આપણને તેનો ફોન મળી ગયો. નોકિઆ ૫૩૧૦. તેમાં પહેલી વસ્તુ મારી એડ્રેસ બુકની સિન્ક (sync) કરવાની હતી – પણ મેક જોડે તે ફોનને કંઇ બન્યું નહી અને મારો ફોન તેને પરાયા ધન જેવો લાગ્યો!

છેવટે, બહુ મહેનત પછી અહીંથી iSync ની પ્લગ-ઇન મળી અને આપણું કામ થઇ ગયું! મેક માટે નોકિઆએ બનાવેલ સોફ્ટવેર પણ મળ્યું જે માત્ર સંગીત-ચિત્રો જ મોકલી-લઇ શકે છે.

સરનામાં જાય છે...

2 thoughts on “(નવો) ફોન

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.