ઇ(જી)મેલ અને સલામતી

* હમણાં, મારા એક સહકર્મીને ઇમેલ આવ્યા કે તમે તમારો પાસવર્ડ બદલવા માંગો છો, તો લિંક પર ક્લિક કરો. આ Forgot Your Password બહુ જ ભારે વસ્તુ છે! કોઇક એમાં ભોળવાઇ જાય અને ભળતી લિંક પર ક્લિક કરે જે પાનું જીમેલ (કે કોઇપણ ઇમેલ સાઇટ) જેવું જ બનાવ્યું હોય અને તમારા પાસવર્ડનો ઘડો-લાડવો થઇને તરત તમારું લોગીન જતું રહે.. એવું પણ બને કે તત્પુરતી તમારી માહિતી ચોરવા માટે બીજાં લોકો બીજે ક્યાંયથી તમારા એકાઉન્ટમાં લોગીન કરે.

જીમેલને વિનંતી કે પાસવર્ડ વિનંતી કરે ત્યારે સાથે IP Address મૂકે જેથી વિનંતી ક્યાંથી કરી તે જાણમાં રહે.

હા, જીમેલ તમારું લોગીન છેલ્લે ક્યાંથી વપરાયું તેની સરસ માહિતી આપે છે!

૧. જીમેલમાં લોગીન કરી, છેક છેલ્લે સુધી જાવ.

૨. અને નીચેનું વાક્ય શોધો, Details પર ક્લિક કરો.

ક્લિક કરો Details પર

૩. Details પર ક્લિક કરતાં નીચે પ્રમાણેની પોપ-અપ જેવી વિન્ડો ખૂલશે:

ક્યાં ક્યાંથી લોગીન કર્યું હો રાજ..

આ તમને તમે ક્યાંક લોગીન ખૂલ્લું મૂકીને નથી આવ્યાને, તે વિશે જાણકારી આપશે.

નોંધ: આ ઝાંખુ-ઝાંખુ દેખાય છે, એ IP Address મેં કર્યું છે. કંઇક છુપાવવા માટે, પણ એ કંઇ છુપાવી ન શકાય તેવું જાણવા છતાં!!

5 thoughts on “ઇ(જી)મેલ અને સલામતી

 1. Hi Kartik,

  You might remember me from my comment on your blog post regarding the email address written incorrectly in the newspaper 🙂

  Regarding this post of yours, a simple thing for a regular user to do is
  1) to ignore such emails
  2) always manually type in the address of the website (or bookmark it)
  3) see the lock icon (for SSL enabled websites) on address bar/status bar.

  And if possible, avoid use of public computers which could have software to log the keys typed in (keyloggers).

  I think a normal user understands the steps I mentioned. You can add your thoughts as well, if you find any other simpler way to avoid being phished.

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.