કવિન અને હું – ફોટાઓ

* આજે અચાનક કવિન મારા હાથમાં આવી ગયો અને હું મેકમાં સોફ્ટવેર અપડેટ કરતો હતો તે વખતે અમે વેબકેમનો ફાયદો ઉઠાવ્યો..

કવિન અને હું, વેબકેમ ઝિંદાબાદ!

Advertisements

5 thoughts on “કવિન અને હું – ફોટાઓ

 1. nice looking kid and dad…..well taken advantage.for
  self portrait reminds me of Andy Whorhall
  and also i posted e-poetry for you to look at it.
  meet you there

  Like

 2. કવિન હવે થોડો મોટો લાગે છે. બાબરી ઉતરાવ્યા પછીના ફોટામાં જુદો જ કવિન દેખાય છે. હેન્ડસમ અને નકશીદાર મુખડુ છે.

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s