બારકોડ

* તમે જો ગઈ કાલે ગુગલનો લોગો જોયો હશે તો ખ્યાલ હશે કે ગુગલની જગ્યાએ બારકોડ મૂકેલ છે. ગુગલ તેનાં લોગોમાં ચેડાં કરવા માટે જાણીતું છે – ગઈકાલનો લોગો બારકોડની શોધને ૬૦ વર્ષ પૂરા થયા તેની યાદમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો.

મારા નામનો બારકોડ:

કાર્તિકનો બારકોડ

મજા આવી? તમે તમારા નામનો બારકોડ લોગો અહીં બનાવી શકો છો. અને, કોઈપણ બારકોડને અહીં ડીકોડ કરી શકો છો.

6 thoughts on “બારકોડ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.