નવા વર્ષનો સંકલ્પ

* માત્ર એક જ સંકલ્પ, આ વખતે:

(ટી-શર્ટ: પ્લેનેટ-એમ)

Advertisements

6 thoughts on “નવા વર્ષનો સંકલ્પ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s