નવા વર્ષનું રીઝોલ્યુલેશન..

* તો, નવા વર્ષ માટેનું તમારું રીઝોલ્યુલેશન શું છે? મારો તો કંઈ ખાસ પ્લાન નથી 🙂 હા, પ્લાન જે કંઈ છે તે ૧ તારીખે બ્લોગ પોસ્ટ તરીકે મૂકવાનો પ્લાન છે!!

3 thoughts on “નવા વર્ષનું રીઝોલ્યુલેશન..

  1. મારું રીઝોલ્યુશન એજ જે આ વર્ષે હતું , ૧૨૮૦x૮૦૦ ! આ વર્ષે તો હું સફળ રહયો , ૨૦૧૦માં અસફળ થવાય એજ પ્રાર્થના 🙂

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.