૨૬મી જાન્યુઆરી..

* મને ખબર છે કે આજે ૨૬મી જાન્યુઆરી નથી, પણ હું આ દિવસ વિશે ન લખતા તેની આડ-અસરો વિશે લખી રહ્યો છું. તો આપણે શું કર્યું આ દિવસે?

૧. પહેલાં તો મારે અને કવિનને રજાનો દિવસ એટલે બન્ને જણાંને મોડાં ઉઠાડવામાં આવ્યા અને કોઈ જ બૂમો ન પડી.

૨. એકદમ શાંતિથી પ્રાત:ક્રિયાઓ પતાવવામાં આવી.

૩. કવિન જોડે થોડીવાર ક્રિકેટ રમ્યો. એવું લાગ્યું કે હવે તેનું ધ્યાન દૂર રમતાં છોકરાઓની સાયકલ પડાવવા ઉપર છે તો તેને ખેંચીને ઉપર ઘરે પાછો લાવ્યો.

૪. ઘણાં વર્ષો પછી થોડીવાર દિલ્હીની પરેડ દેખી. મજા આવી ગઈ.

૫. બપોરે ભરપૂર જમ્યા પછી લાંબી ઊંઘ.

૬. સાંજે એકવર્ષમાં ૫ વખત લાગેલા એક્સક્લુઝિવ નેશનલ આર્ટ્સ અને ક્રાફ્ટ એક્ઝિબિશનમાં ગયા. એ જ માણસો, એ જ વસ્તુઓ – પણ આ વખતે જરા સારી વસ્તુઓ મળી ગઈ. પડદા, કવિન માટે ય ફોર યો-યો વગેરે.. ઢોકળાં ખાધા 😛

૭. ફરી મોટી ખરીદી. લાગે છે કે કન્ફેશન ઓફ અ શોપહોલિક મુવી જોવું પડશે 🙂

One thought on “૨૬મી જાન્યુઆરી..

  1. હું તો ૫ે૫રમાં કામ કરું છું તેથી મારે તો ર૬મી અે અડઘી રજા હતી.

    સવારે હું ૫રેડ જોવા ગયો હતો. ૫રેડમાં અેજ જુના, ૫હેલા જેવા ૫્રદર્શનો હતા
    હાં મારી દીકરીઅે ૫હેલી વાર માથા ૫ર જે હમણાં બહાર મળે છે તે ઝંડાની ટો૫ી ૫હેરી હતી. છોકરી ૫ણ ખુશ હું ૫ણ ખુશ.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.