લેફ્ટ ઓર રાઈટ?

* આગે સે લેફ્ટ ઓર રાઈટ?

(આશ્રમ રોડ પર એક રીક્ષામાં..)

Advertisements

2 thoughts on “લેફ્ટ ઓર રાઈટ?

  1. Biji vakhat aa Riksaw vala ne malo to mara taraf thi abhinandan apjo…bahu ocha riksaw vala ma traffic sense ane saujanya no sangam hoy che.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s