આજની જોક

સવાલ: ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરનો મુખ્ય ઉપયોગ શું?
જવાબ: બીજું સારું બ્રાઉઝર ડાઉનલોડ કરવા માટે!

પ્રેરણા-સ્ત્રોત: આ ટ્વિટર સંદેશ માંથી..

3 thoughts on “આજની જોક

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.