જ્યારે અમે નાના હતાં – ૧૦

* હવે, અમે કોલેજનાં બીજાં વર્ષમાં આવ્યા. ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ પણ થયા. હવે, કોલેજમાં ચાર જ દિવસ પ્રેક્ટિકલ હતા. પેલા ફાલતુ NIIT ક્લાસિસમાં જવાનું હતું નહી. મિત્રો-મિત્રાણીઓ બીજી કોલેજમાં જતાં રહ્યા હતા. જે મિત્રોને એન્જિનિયરીંગ વગેરેમાં મોડેથી એડમિશન મળ્યું તેઓ પણ જતા રહ્યા હતા અને પોતાનાં ભણતરમાં વ્યસ્ત હતા. તો, આપણી પાસે બહુ જ સમય હતો.

અમદાવાદની ‘સારી’ કોલેજમાં એડમિશન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ વખતે કોલેજોનો રાફડો ફાટ્યો ન હોવાથી એડમિશન આપવામાં ન આવ્યું. એની વે, હવે અમે અમારુ ધ્યાન સંપૂર્ણ રીતે આરામ કરવામાં અને થોડું ઘણું ભણવામાં લગાવ્યું.

થોડો સમય અમને દર ગુરુવારે સાંઈબાબાના મંદિરે ચાલતા જવાની ટેવ પડી પણ થોડા સમય પછી એ પણ ભૂલાઈ ગઈ (બાય ધ વે, મંદિર સારું છે).

મને ખરેખર યાદ નથી કે બીજાં વર્ષમાં મેં શું કર્યું! એટલે આ પોસ્ટનો અહીં અકાળે અંત આવે છે 😛

One thought on “જ્યારે અમે નાના હતાં – ૧૦

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.