ઓપન ક્લિપઆર્ટ

[બગનું ઘર: http://www.openclipart.org/detail/29356]

* ઉપર આપેલ બગ ગમ્યું? 😉 પ્રેઝન્ટેશન કે ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા માટે ક્લિપઆર્ટ જોઈએ છે? પણ, તમે માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસની જગ્યાએ ઓપનઓફિસ વાપરો છો? ક્લિપઆર્ટનો વ્યવસાયિક ધોરણે ઉપયોગ કરવો છે? ઉઠાંતરી નથી કરવી? વગેરે વગેરે પ્રશ્નોનો જવાબ છે: ઓપન ક્લિપઆર્ટ એટલે કે http://www.openclipart.org

અહીં આપેલ બધાં જ ક્લિપઆર્ટ પબ્લિક ડોમેઈનમાં છે – એટલે તમે બિન્દાસ વાપરી શકો છો. અને, જો તમે આર્ટિસ્ટ કે PHP ડેવલોપર હોવ તો પ્રોજેક્ટમાં જોડાઈ પણ શકો છો!

One thought on “ઓપન ક્લિપઆર્ટ

  1. Hi Kartik,

    It’s nice resource to use such wonderful icons and images for cliparts. I am too impressed with the type of work they are doing. I have already invited them to allow me to contribute on their PHP needs. I am really desperate to contribute something to this opensource communities. Looking forward to hearing back on my invitation from openclipart.org. Thanks again for spreading the opensource and sharing such nice tools.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.