અમદાવાદમાં બે વર્ષ..

.. ક્યારે પૂરાં થયા તે ખબર ન પડી. ઈ.સ. ૨૦૦૮ની પાંચ જુને મેં આ પવિત્ર નગરીમાં પગ મૂક્યો અને ધન્ય થઈ ગયો. બે વર્ષમાં બે કાતિલ ઉનાળા દેખ્યા અને બે જોબ બદલી. અમદાવાદી ભાષામાં બોલે તો , “અ બે..” બોલતા શીખવાનું બાકી છે. હજી થોડી વાર લાગશે.

હવે, કવિનનો (અમદાવાદમાં) બીજો બર્થ-ડે આવે છે એટલે તેને શું આપવું તે વિચારમાં પડ્યો છું..

Advertisements

3 thoughts on “અમદાવાદમાં બે વર્ષ..

  1. ‘અબે’ ભલે ન બોલતા હો, બાકી અમદાવાદી બોલીની અસર લખવામાં પણ આવી ગઈ છે. દેખ્યા અમદાવાદમાં બોલાય છે. બાકી લખવામાં તો જોયા આવે.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s