એક ટીપ

* જો તમને રાત્રે ઊંઘતા (કે ઉંઘતા) પહેલાં આડા-અવળાં વિચારો આવતા હોય તો, દિવસ દરમિયાન એટલું થાકી જાવ કે પથારીમાં પડો એટલે સવાર પડજો વહેલી..

Advertisements

10 thoughts on “એક ટીપ

 1. ખુબ સાચી વાત. શ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી ને શ્રમના ફાયદા ઘણા છે. તન અને મનના તમામ રોગોને દૂર રાખવાની તાકાત તન અથવા મનથી શ્રમ કરવામાં છે.

  Like

 2. તદ્દન સાચી વાત છે, મને મારા એક્સ-બોસની યાદ અપાવી દીધી. તેઓ હિંદી ભાષી હતાં અને હંમેશા કહેતા, “भाई, अगर बिस्तर में लेटने के बाद एक बार भी करवट बदलनी पडे, तो समझो तुम्हारा पुरा दिन बेकार।”

  Like

 3. થાકવા માટે કોઈ યુક્તિ પણ બતાવી હોત ! આપની અનુભવ સિધ્ધ વાત જાણવા મળી હોત તો વધુ આનંદ આવત અને થાકવા માટે રેડી મેડ યુક્તિ પણ !

  Like

 4. ’ઊંઘતા (કે ઉંઘતા)’ !! ’ઊંઘતા’ જ ભાઇ !
  આપે જ શીખવ્યું છે !(ગુજરાતી લેક્ષિકોન)
  અમને તો ઊંઘ્યા પછી આડા-અવળાં વિચારો (સ્વપ્ન ?) બહુ આવે છે.
  Nice tip.

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s