શ્વાન અને લોકો

સોબત કરતાં શ્વાનની, બે બાજુનું દુખ.

ખિજ્યું કરડે પિંડીએ, રિઝ્યું ચાટે મુખ.

— અજ્ઞાત (સ્ત્રોત જણાવવા વિનંતી)

નોંધ ૧: ના. મેં કંઈ કૂતરાં-ડાયનોસોર પાળ્યાં નથી.

નોંધ ૨: કેટલાંક લોકો ખરેખર ત્રાસ છે.

Advertisements

8 thoughts on “શ્વાન અને લોકો

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.