આજે કાલ છે..

* કવિન ડિનરનાં સમયે રસોડામાં નાસ્તાનો ડબ્બો ખોલતો જોવા મળે છે..

કે: કવિન, આ નાસ્તો કાલે ખાવાનો છે.

થોડી વાર પછી…

કવિન: પપ્પા, આજે કાલ છે?

Advertisements

7 thoughts on “આજે કાલ છે..

  1. hi kartik.. vishal here.. i am new to blogging and all you know.. i also want to blog.. but in gujrati you know.. but ti donno how to do that.. i mean, i couldnt find out how to type in gujrati once you register with word press. i selected my language as gujrati but when i am writing any thing it turns out to be english.. please help me..how do you do this..?

    anyways.. your blog is wonderfull. actually i have been reading your blog from so many days.. and during that time i had a thought of starting my own.. thanx for ispiration..!!
    keep it up and best of luck..!!
    thanx..!

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.