44/4 નો કોયડો

* ફરી એક વાર નવાં કોયડા સાથે હાજર છે – આપની એ.એમ.ટી.એસ.

અને હા, તમારો અમૂલ્ય જવાબ, અમૂલ્ય કોમેન્ટમાં આપો!!

Advertisements

16 thoughts on “44/4 નો કોયડો

 1. ઉદાર માણસો નો વૈભવ ગામ ની વચ્ચોવચ્ચ ઉગેલા અને ફુલોથી લદાયેલા વૃક્ષ જેવો છે.

  Like

 2. તમને નથી લાગતું કે તમારે અને અન્ય ગુજરાતી બ્લોગર્સે તથા સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સે ભેગા થઈને અ.મ્યુ.ટ્રા.સ.નો સંપર્ક કરીને તેમને આ રોલિંગ ડિસ્પ્લે પર ગુજરાતી ડિસ્પ્લેની વ્યવસ્થા કરી આપવી જોઈએ? અમદાવાદની બસ પર નંબર અને રૂટનું નામ અંગ્રેજીમાં લખવાથી “ગુજરાતની અસ્મિતા” કેવી રીતે જળવાય? અને આપણા એ વડિલોનું શું જે અંગ્રેજી નથી જાણતા?

  Like

 3. BRTSની બસ ઉપર ગુજરાતી માં પણ આવે છે, એટલે તે technology તો અ.મ્યુ.કો. પાસે છે જ. વાપરવા માટે અક્કલ નો ઉપયોગ નથી થયો… ઘોડા ને પાણી પાસે લઇ જવાય, પીવડાવાય નહિ…

  Like

 4. આપણી ચર્ચા પછી.. આજેજ મેં AMTS ની બસનું સ્ક્રોલ બોર્ડ ગુજરાતી માં જોયું.. પહેલીવાર…

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s