મીનીડેબકોન્ફ ૨૦૧૦ અને કેટલાંક ચિત્રો..

* આ પોસ્ટ ચિત્રોથી ભરેલ છે એટલે મારા ૧૦૦૦ શબ્દો બચી જશે. ચિત્ર મોટું કરવા તેનાં પર ક્લિક કરો..

Advertisements

One thought on “મીનીડેબકોન્ફ ૨૦૧૦ અને કેટલાંક ચિત્રો..

  1. અફસોફ, આપણે પુણેમાં મળી શક્યા નહી!

    ૧) પુણેવાસીઓને આવા સૂચનાના પાટિયા લગાડવાની બહુ જ ટેવ છે. પાટિયાની એક સાઈટ પણ છે!

    ૩) પગ નીચે રહેલી ઈંટ/બ્લોકનો ઉપયોગ છકડો રીક્ષા/ટ્રક વગેરેને એરોપ્લેનમાં હોય એવા ‘ઑટો પાયલટ’ મોડમાં ચલવવા થાય છે! 😉

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s