જન્મદિનની શુભેચ્છાઓ – ડેબિયન!

* આજે ડેબિયનને ૧૭મું વરસ બેઠું. તો, જો તમે ડેબિયન પ્રોજેક્ટને થેન્ક્સ કહેવા માંગતા હોવ તો – http://thanks.debian.net તમારા માટે છે 🙂

Advertisements

One thought on “જન્મદિનની શુભેચ્છાઓ – ડેબિયન!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s