હેપ્પી સ્વતંત્ર દિવસ..

* ૧૩મીએ કવિનની શાળામાં સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી હતી. હવે, કવિનને કયો નેતા બનાવવો તે વિશે અમે બહુ વિચાર્યુ. છેવટે, સૌથી સરળ રીતે બની જાય એવા નહેરુચાચા પર પસંદગી ઢોળી. ભારતના ભવિષ્ય તરફ આપણા નહેરુચાચા ઉદાસ રહેતા હતા એમ કવિને પણ ઉદાસ ચહેરે ફોટા પડાવ્યા.

નોંધ ૧:

નેતાઓ ઉદાસ છે,
કારણ કે, કેન્ટિનમાં ચિકન ખલાસ છે.
પ્રજા ઉદાસ છે,
કારણ કે, થેલીમાં રાશન ખલાસ છે.

નોંધ ૨: કેન્ટિન એટલે સંસદની કેન્ટિન.

Advertisements

One thought on “હેપ્પી સ્વતંત્ર દિવસ..

  1. ભારતના ભવિષ્ય તરફ આપણા નહેરુચાચા ઉદાસ રહેતા હતા એમ કવિને પણ ઉદાસ ચહેરે ફોટા પડાવ્યા. –> AWESOME.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s